Zareklamuj się na Strefie »
Nie masz jeszcze konta?
» Zarejestruj się
» Przypomnij hasło
Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Ostatnia edycja: 14.04.2007, 22:42

Poszukiwanie przygód
Przez większość czasu, twoja drużyna będzie zmagać się z trudami podróżowania przez ciemne lochy, malaryczne bagna a nawet rozciągające się poza sferami pustką. W poniższym rozdziale znajdziesz informacje na temat tego, jak członkowie drużyny bądź zdobywać doświadczenie, gromadzić skarby i podnosić swą reputację Dodatkowo, dowiesz się równie., jak dołączać do drużyny nowe postacie.

Doświadczenie
Podczas podróży drużyna może podejmować próby zdobycia doświadczenia na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wypełnianie zadań, które najczęściej będą jej zlecać Bohaterowie Niezależni. Drugim sposobem jest zabijanie różnorakich stworów, nierzadko w obronie własnej. Oba sposoby łączy to, że każde zadanie posiada swój Stopień Wyzwania (SW), który wyraża jego trudność. Ogólnie rzecz biorąc, Stopień Wyzwania oznacza, że drużyna złożona z czterech postaci o poziomach równych SW powinna być w stanie wypełnić zadanie bądź pokonać potwora, choć nie bez pewnych trudności. Kiedy zadanie zostanie wykonane bądź potwór wyda ostatnie tchnienie, jego SW zostaje przekształcone na punkty doświadczenia dla wszystkich członków drużyny, nieważne czy są żywi, czy martwi albo czy stanowią postać gracza, czy najemnika. Przyzwane istoty, wliczając w to zwierzęcych towarzyszy, nie są traktowane jako członkowie drużyny i nie zyskują doświadczenia, ale i nie zmniejszają przypadającej każdemu części. Jeśli drużyna znajduje się w walce, doświadczenie jest gromadzone w jednej puli, w przeciwnym wypadku przyznawane jest natychmiast. Konkretna liczba punktów doświadczenia zależy od wielu okoliczności, ale im wyższy Stopień Wyzwania oraz im niższy poziom drużyny, tym wyższa jest nagroda. Zatem, przy ustalonym SW postać o niskim poziomie otrzyma więcej doświadczenia ni. postać bardziej zaawansowana, zaś przy konkretnym poziomie zadanie o wyższym SW przyniesie więcej punktów doświadczenia niż zadanie o niższym SW. Jeśli postać otrzyma ilość punktów doświadczenia wystarczającą, by przejść na kolejny poziom, zostanie to zaznaczone za pomocą stosownego dźwięku i animacji, a na portrecie postaci pojawi się przycisk. Jeśli na nim klikniesz, przejdziesz do procedury awansu. Może się jednak zdarzyć, że zechcesz odłożyć awans na później, by przeznaczyć punkty doświadczenia na tworzenie magicznych przedmiotów bądź też nie będziesz w stanie awansować, gdy. postać może być np.: upadłym paladynem. Niezależnie od przyczyny, jeśli nie dokonasz procedury awansu, będziesz wciąż zdobywać doświadczenie. Dzieje si´ tak nawet w przypadku, gdy osiągniesz maksymalny, dziesiąty poziom doświadczenia. Choć dalszy awans będzie niemożliwy, zawsze możesz przeznaczyć punkty doświadczenia na tworzenie magicznych przedmiotów.

Skarby
Poszukiwanie skarbów to bardzo istotna część życia awanturnika. Wiele skrzyń może skrywać złoto, klejnoty a nawet rzadkie i potężne magiczne przedmioty. Niestety, nie jest to takie .łatwe, jak może się wydawać, gdy. lochy Greyhawku obfitują w zdradliwe pułapki. Podobnie jak drzwi, pojemniki mogą być zamknięte. Każda próba otwarcia zamkniętego pojemnika bez odpowiedniego klucza zakończy się niepowodzeniem, a nad pojemnikiem wyświetli się napis "Zamknięte". Jeśli postać nie dysponuje umiejętnością "Otwieranie zamków" ani stosownym czarem, nie będzie w stanie otworzyć pojemnika. Pojemnik, który nie jest zamknięty na klucz, zawsze może być otwarty. Jeśli założono na nim pułapkę, postać musi przejść pasywny test Szukania (1k20 + umiejętność Szukania przeciw ST pułapki), aby ją zauważyć. Jeśli test zakończy się pomyślnie, pojemnik nie zostanie otwarty i pojawi się nad nim napis "Wykryto pułapkę. Jeśli postać nie przejdzie testu bądź powtórnie spróbuje otworzyć pojemnik oznaczony jako zabezpieczony pułapką, to ta ostatnia zostanie uruchomiona. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest aktywnie szukiwać pułapek (wybierając akcję´ Szukania z okrągłego menu), gdy. w takiej sytuacji wzrasta szansa ich znalezienia. Za wynik rzutu automatycznie przyjmuje się 20, a jeśli jakakolwiek inna postać w drużynie posiada umiejętność Szukania, wówczas może ona dodać premie do testu. Aby unieszkodliwić wykrytą pułapkę, musisz użyć umiejętności Unieszkodliwiania Urządzeń, w przeciwnym razie nie będziesz w stanie otworzyć pojemnika bez uruchamiania pułapki. Działanie tej ostatniej opiera się zwykle na wystrzeliwaniu kolców lub ostrzy, ale czasami mogą one uwalniać trujący gaz, strumień kwasu lub czar. Wielu śmiałków skutecznie stawiało czoła przerażającym potworom tylko po to, by zginąć podczas próby dobrania się do pilnowanych przez nie skarbów. Otwarcie pojemnika po raz pierwszy (wliczając w to plądrowanie zwłok) może potrwać nieco dłużej, gdy. twoi najemnicy mogą chcieć zabrać należną im część łupu. Jeśli to zrobią, nad ich postaciami pojawi się tekst precyzujący, co zabierają ze sobą. Kiedy już najemnicy wezmą swoją część, pojemnik należy otworzyć ponownie, by zabrać to, co pozostało.

Reputacja

Podczas gry może się okazać, że działania twoich postaci wpłynęły ich reputację, która stanowi ogólną opinię drużynie i może ona być brana pod uwagę przez niektórych Bohaterów Niezależnych i modyfikować ich reakcje względem drużyny. Każda zmiana reputacji jest odnotowywana w dzienniku, z wyjaśnieniem wszystkich towarzyszących temu efektów, na przykład wymienieniem grup interesujących się postaciami i zmianą ich reakcji. Raz zdobyta reputacja nie może być nigdy utracona ani usunięta.

Przyłączanie i odłączanie postaci

Członkowie drużyny mogą być przyłączani i odłączani za każdym razem, gdy odwiedzisz Gospod´ pod Chętną Dziewką w Hommlet lub Gospodą Nadbrzeżną w Nulb. Po wejściu do jednego z tych dwóch miejsc zobaczysz specyficzną książkę nieopodal wejścia lub gospodarza. Kliknięcie na tejże książce spowoduje wyświetlenie okna przyłączania i odłączania bohaterów, podobnego do okna tworzenia postaci na początku gry. Możesz w nim dołączać postacie z puli lub tworzyć nowe. Możesz równie. usuwać postacie z drużyny, lecz pamiętaj, że spowoduje to ich skasowanie oraz utratą wszystkich posiadanych przez nie przedmiotów, więc jeśli zdecydujesz się na taki krok, przenieś wszystkie przedmioty, które chcesz zatrzymać, do ekwipunku innych postaci.

Najemnicy
Najemnicy są bohaterami niezależnymi, których możesz przyłączyć do drużyny w czasie dialogów (co różni ich od, dajmy na to, zwierzęcych kompanów). Czasami najemnicy dołączają się z własnej inicjatywy, innym zaś razem trzeba ich do tego nakłonić za pomocą umiejętności takich jak Dyplomacja czy Zastraszanie. Ich ostateczna decyzja może zależeć tez od reakcji, charakteru, reputacji i wielkości drużyny, a nawet od obecności pewnych najemników. Jeśli BN zechce dołączyć do drużyny, zawsze poinformuje ci´, jakiej części skarbów oczekuje w zamian. Niektórzy zadowalają się drobnym udziałem bądź wręcz nie żądają nic, podczas gdy inni każą sobie słono płacić za swe usługi. Zawsze sprawdzaj, czego najemnicy żądają, gdy. w trakcie gry będą oni automatycznie zabierać określoną część znalezionych po raz pierwszy skarbów. Najemnikami można kierować tak w walce, jak i poza nią, ale niektóre zadania wykonują oni automatycznie. Mogą sprzedawać własne przedmioty podczas wymiany handlowej z kupcami albo wręcz opuścić drużynę, kiedy osiągną swój cel, nierzadko trzymany w sekrecie. Niektórzy najemnicy ostrzegą cię o tym, że planują się odłączyć, podczas gdy inni nie przejmują się takimi subtelnościami. Lewe kliknięcie na postaci najemnika spowoduje jego zaznaczenie, więc aby z nim porozmawiać, musisz użyć okrągłego menu. Warto od czasu do czasu zmienić parę słów z najemnikiem, gdyż w ten sposób można się czegoś dowiedzieć, albo wydać mu polecenia. Niektórzy najemnicy nie zechcą opuszczać drużyny w dowolnym miejscu, prosząc o odstawienie do najbliższej wioski, gdzie będą mogli się odłączyć. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dowolnym momencie usunąć dowolnego martwego najemnika.

Charakterystyki najemnika zazwyczaj są ukryte, a gracz nie może modyfikować ich ekwipunku. Pamiętaj, że niektórzy najemnicy mogą podawać ci nieprawdziwe informacje o swoich umiejętnościach, skrzętnie ukrywając swoje atuty lub chwaląc się zdolnościami, których nigdy nie posiadali. Najemnicy zdobywają doświadczenie dokładnie tak samo, jak pozostałe postacie, dzięki czemu mogą osiągać w ten sposób wyższe poziomy i związane z nimi nowe umiejętności. Uwaga: Choć przyzwane stwory i zwierzęcy kompani nie zdobywają doświadczenia, możliwości tych ostatnich rozwijają się w miarę jak ich pan zdobywa nowe poziomy doświadczenia.


Tworzenie postaci

Cechy postaci
Musisz ustalić wartość podstawowych cech swojej postaci: Siły, Zręczności, Kondycji, Inteligencji, Mądrości i Charyzmy. Zazwyczaj ustala się je, rzucając czterema kostkami sześciennymi, z których odrzuca się najniższy wynik. Daje to rezultat rzutu od 3 do 18. W normalnym trybie możesz wybrać, czy chcesz losować cechy postaci (i powtarzać rzuty), czy też wykupić je za punkty. Dzięki wykupieniu cech można odpowiednio dobrać ich wartości do wymagań, ale losowanie pozwala uzyskać lepsze wyniki. Jeśli losujesz cechy, sześć wartości zostanie wygenerowanych losowo i można je będzie przydzielić do poszczególnych cech według własnego uznania, przeciągając liczby do okienka wartości cechy. Jeśli nie podobają ci się wyniki rzutów, możesz je powtórzyć, ile razy chcesz. Pamiętaj że gra zapamiętuje, ile kolejek rzutów zostało wykonanych, i wyświetla to na karcie informacji o postaci. W normalnym trybie gry możesz wykupić cechy za punkty. Jeśli korzystasz z tej metody, postać ma początkowo wszystkie cechy na poziomie 8 i możesz wydać 25 punktów na ich podniesienie. Podniesienie cechy o 1 do 14 kosztuje 1 punkt, 2 punkty zapłacisz za podniesienie cechy w przedziale 15-16 i 3 punkty za podniesienie cechy do 17 i 18 W trybie Człowiek z ?elaza musisz losować cechy (nie można ich wykupić) i nie możesz powtarzać rzutów. Wylosowane wyniki możesz przydzielić według własnego upodobania.

Rasa

Wybierz dla swojej postaci jedną z siedmiu ras, klikając na odpowiednim przycisku. Wybór rasy ma wpływ na niektóre cechy i określa preferowaną klasę. Wpływa też na wygląd postaci w grze.

Płeć
podobnie jak rasa, płeć określa wygląd twojej postaci. Wpływa także na część opcji dialogowych, głównie w zadaniach pobocznych, ale stopień trudności gry nie zależy do wybranej płci.

Wzrost
Wybierz wzrost (uzależniony także od rasy i płci postaci), przeciągając pasek przewijania, aż uznasz, że uzyskana wartość ci odpowiada. Ta wielkość zależy od rasy i klasy postaci, ale nie ma wpływu na cechy postaci.

Klasa

Wybierz początkową klasę dla twojej postaci. Choć ten wybór ma bardzo duże znaczenie, to nie zapomniał, że postać nie jest do niej przypisana aż do końca gry. Awansując na wyższy poziom, można zmienić klasę postaci na nową.

Charakter
Wybierz charakter. W przypadku niektórych klas zalecane są pokreślone charaktery (łotrzykowie, jako grupa zawodowa, skłaniają się bardziej w stronę chaosu niż prawa), a w niektórych przypadkach wybór klasy ogranicza dostępne charaktery. Barbarzyńcy i bardowie nie mogą być praworządni, a mnisi muszą mieć taki właśnie charakter. Druidzi muszą mieć charakter neutralny, a paladyni są obwarowani największymi ograniczeniami i muszą być praworządni dobrzy. Charakter ma wpływ na wybór bóstwa, tak więc ma to szczególnie duże znaczenie dla kapłanów, którzy otrzymują swe moce i zaklęcia sferowe od bóstw. Od charakteru zależą. także dostępne opcje wyboru w dialogach, ze względu na to, że BN będą odmiennie traktować postacie o różnych charakterach, Dostępne reakcje gracza w dialogach także będą uzależnione od jego charakteru. Dostępne zadania, a nawet ich zakończenia mogą zostać zmodyfikowane ze względu na charakter postaci. Mówiąc w skrócie charakter jest ważny.

Bóstwo
Dostępne są tylko te bóstwa, które dopuszcza klasa, rasa i charakter postaci (pozostałe będą wyświetlone na szaro). Kapłani, w przeciwieństwie do innych klas, muszą wybrać bóstwo i ten wybór ma dla nich ogromne znaczenie, bo od niego zależą moce i zaklęcia sferowe. Jeśli dla postaci, która nie jest kapłanem zdecydujesz się nie wybierać bóstwa z zaznaczysz "brak", to nigdy nie będzie mogła on zostać wieloklasowym kapłanem.

Właściwości
Czsami, tak jak w przypadku wyboru sfer kapłańskich albo rasowego wroga łowców, informacje te są niezbędne i przed ich podaniem nie będzie można przejść do kolejnego etapu. W innych przypadkach, np. specjalizacji w danej szkole magii u czarodziejów, wybór ten jest opcjonalny i można go pominąć.

Atuty
Wybierz dla swojej postaci jeden lub więcej dostępnych atutów. Wystarczy przeciągnąć to, co cię interesuje, z listy znajdującej się po lewej stronie w odpowiednie miejsca po prawej. Niektóre z klas postaci, np. wojownicy, mają dostęp do specjalnych dodatkowych atutów, które będą zaznaczone kolorem złotym. Takie zaznaczone na złoto atuty można przeciągnąć w odpowiednie miejsca o takim samym kolorze (w złote miejsce nie można jednak przeciągnąć normalnych, zaznaczonych na biało atutów). Niektóre atuty mają pewne wymagania i może je wybrać tylko postać, która je spełnia (zwykle jest to inny atut, umiejętność, albo minimalna wysokość cechy). Jeśli jakiś atut będzie niedostępny, zostanie zaznaczony na szaro.

Umiejętności
Za pomocą punktów umiejętności (które są uzależnione od inteligencji, klasy postaci i rasy) wykupuje się poziomy różnych umiejętności. Umiejętności klasowe (białe) wykupuje się, płacąc jednym punktem na poziom. Koszt podniesienia poziomu umiejętności pozaklasowej to dwa punkty. Na pierwszym poziomie doświadczenia nie można podnieść umiejętności klasowej powyżej poziomu 4, a pozaklasowej powyżej poziomu 2. Zanim będzie można przejść dalej, należy przydzielić wszystkie dostępne punkty umiejętności.

Zaklęcia
Na tym etapie trzeba wybrać zaklęcia dla postaci władających magią mistyczną (bardów, czarowników i czarodziei). W przypadku postaci pierwszego poziomu trzeba wybrać z listy dostępnych czartów te, które bohater będzie znał. Później, w trakcie gry, wybierane będą zaklęcia, które postać będzie aktualnie pamiętać.

Portret
Z listy dostępnych wybierz jeden dla swojej postaci. Choć niektóre z portrety będą bardziej odpowiednie dla rasy i płci twojej postaci, to możesz wybrać dowolny, który będzie ci odpowiadał. Portret będzie wyświetlany na pasku drużyny obok wskaźnika zdrowia i stanu postaci. Portrety wskazują także inicjatywę w walce.

Głos \ Imię
Nazwij swoją postać i wybierz jej głos. Twoja postać będzie tak odpowiadać na rozkazy oraz mówić podczas walki i w różnych momentach gry.

Wyszukiwarka

Zainteresował Cię temat? Chcesz przeczytać więcej? Znajdź podobne artykuły dzięki naszej wyszukiwarce:

Komentarze

Brak komentarzy. Może będziesz pierwszy?

Napisz komentarz

Komentowanie tylko dla zalogowanych użytkowników.