Zareklamuj się na Strefie »
Nie masz jeszcze konta?
» Zarejestruj się
» Przypomnij hasło
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Data opublikowania: 19.09.2008, 21:05

1. Organizatorzy konkursu.
1.1 Organizatorami konkursu są: firma Cenega Polska S.A oraz wortal internetowy StrefaRPG.pl

2. Termin konkursu.
2.1 Konkurs rozpoczyna się 21 września 2008 roku.
2.2 Zakończenie konkursu następuje dnia 5 października 2008 roku. Wyłonienie zwycięzców i wysłanie nagród nastąpi w dwa tygodnie po zakończeniu konkursu.

3. Uczestnicy.
3.1 W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik StrefyRPG.
3.2 Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą ich rodziców (prawnych opiekunów).
3.3 W konkursie nie mogą brać udziału administratorzy i redaktorzy serwisu StrefaRPG oraz pracownicy firmy Cenega.

4. Zasady konkursu.
4.1 Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać konto w serwisie StrefaRPG, a następnie odwiedzić stronę www.sacred2.strefarpg.pl.
4.2 Na w/w stronie zostaną zamieszczone pytania, na które należy odpowiedzieć zgodnie z zasadami pytania (najczęściej wybrać prawidłową odpowiedź z wymienionych - tzn. pytanie testowe).
4.3 Osoby, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi zostają zwycięzcami konkursu. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób odpowiedziało na tyle samo pytań prawidłowo, następuje losowanie.
4.4 Odpowiedź na pytania jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursie i akceptacją jego regulaminu.
4.5 Organizator konkursu wyłoni 10 zwycięzców.

5. Nagrody.
5.1 Nagrodami w Konkursie jest 3 egzemplarzy gry Sacred 2 - Fallen Angel, a także dodatkowo plakat z autografami wszystkich developerów dla zwycięzcy.

6. Wysyłka nagród.
6.1 Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody.
6.2 Zwycięzcy zobowiązani są do nadesłania swoich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu). Za po danie błędnych lub niekompletnych danych odpowiada uczestnik.
6.3 Każdy Uczestnik konkursu ma prawo zgłoszenia reklamacji. Reklamacje przyjmowane są pod adresem frey@strefarpg.pl. Rozpatrywane w czasie do dwóch tygodni.
6.4 Nagrody zostaną wysłane najpóźniej dwa tygodnie po wyłonieniu zwycięzców, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie, że nie ponoszą odpowiedzialności za uchybienia firm świadczących usługi pocztowe (tj uchybienia w formie: opóźnień lub zaginięcia przesyłki).

7. Usunięcie Uczestnika.
7.1 Uczestnik, który złamie zasady konkursu zostaje automatycznie usunięty bez odwołania.
7.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika konkursu bez podania przyczyny i w dowolnym momencie trwania konkursu.

8. Zmiany Regulaminu. 8.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. Zmiany te mogą być dokonywane w dowolnym terminie i bez powiadomienia uczestników konkursu. (Aktualny regulamin znajduje się przez cały okres trwania konkursu na stronie www.sacred2.strefarpg.pl).

Ostatnia modyfikacja regulaminu miała miejsce dnia: 20 września 2008 roku.

Wyszukiwarka

Zainteresował Cię temat? Chcesz przeczytać więcej? Znajdź podobne artykuły dzięki naszej wyszukiwarce: