Zareklamuj się na Strefie »
Nie masz jeszcze konta?
» Zarejestruj się
» Przypomnij hasło
Regulamin konkursu Głód Dotyku

Regulamin konkursu Głód Dotyku

Data opublikowania: 31.03.2009, 04:15
 1. Organizatorzy konkursu.

  1. Organizatorami konkursu są: wortal internetowy Strefa RPG oraz firma Akapit Press.
 2. Termin konkursu.

  1. Konkurs rozpoczyna się 30 marca 2009 roku.
  2. Zakończenie konkursu następuje dnia 12 kwietnia 2009 roku. Wyłonienie zwycięzców i wysłanie nagród nastąpi w czasie maksymalnie do dwóch tygodni po zakończeniu konkursu.
 3. Uczestnicy.

  1. W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik Strefy RPG.
  2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą ich rodziców (lub prawnych opiekunów).
  3. W konkursie nie mogą brać udziału administratorzy i redaktorzy serwisu Strefa RPG oraz pracownicy firmy Electronic Arts Polska.
 4. Zasady konkursu.

  1. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać konto w serwisie Strefa RPG, a następnie odwiedzić podstronę konkursową.
  2. Na w/w stronie zostaną zamieszczone pytania, na które należy odpowiedzieć zgodnie z zasadami pytania (najczęściej wybrać prawidłową odpowiedź z wymienionych - tzn. pytanie testowe) lub wykonać inną czynność/pracę zawartą w zadaniu konkursowym.
  3. Osoby, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi zostają zwycięzcami konkursu. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób odpowiedziało na tyle samo pytań prawidłowo, następuje losowanie.
  4. Odpowiedź na pytania jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursie i akceptacją jego regulaminu.
  5. Organizator konkursu wyłoni 3 zwycięzców.
 5. Nagrody.

  1. Nagrodami w konkursie jest są 3 egzemplarzy książki Głód Dotyku.
 6. Wysyłka nagród.

  1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody.
  2. Zwycięzcy zobowiązani są do nadesłania swoich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu). Za po danie błędnych lub niekompletnych danych odpowiada uczestnik.
  3. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo zgłoszenia reklamacji. Reklamacje przyjmowane są pod adresem frey@strefarpg.pl. Rozpatrywane w czasie do maksymalnie dwóch tygodni.
  4. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej tydzień po wyłonieniu zwycięzców, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie, że nie ponoszą odpowiedzialności za uchybienia firm świadczących usługi pocztowe (tj uchybienia w formie: opóźnień lub zaginięcia przesyłki).
 7. Usunięcie Uczestnika.

  1. Uczestnik, który złamie zasady konkursu zostaje automatycznie usunięty z konkursu bez odwołania.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika konkursu bez podania przyczyny i w dowolnym momencie trwania konkursu.
 8. Zmiany Regulaminu.

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. Zmiany te mogą być dokonywane w dowolnym terminie i bez powiadomienia uczestników konkursu.

Wyszukiwarka

Zainteresował Cię temat? Chcesz przeczytać więcej? Znajdź podobne artykuły dzięki naszej wyszukiwarce: